Lëscht vun de Lëtzebuerger Uertschaften, Häff a Lieu-diten

Wikimedia-Lëschtenartikel

Dës Lëscht vun de Lëtzebuerger Uertschaften, Häff a Lieu-diten ass en Deel vun de Referenztabellen.

  • Dës Lëscht ass nach net komplett.
  • Als Quell fir d'Schreifweis vun den Nimm gouf de Memorial B - No 68 vum 16. November 1976, den A - No 112 vum 11 August 1999 an aktuell Recommandatioune vum Conseil permanent de la langue luxembourgeoise (CPLL) benotzt.
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Angelsbierg Fëschbech Angelsberg Angelsberg
Aansebuerg Helperknapp Ansembourg Ansemburg
Aassel Bous-Waldbriedemes Assel Assel
Aasselbuer Wëntger Asselborn Asselborn
Aasselbuer-Kiemen Wëntger Asselborn-Kehmen Asselborn-Kehmen
Aasselbuerer Millen Wëntger Asselborn-Moulin  
Aasselbuerer Strooss Wëntger Asselborn-Route  
Aasselscheier Luerenzweiler Asselscheuer Asselscheuer
Äischen Habscht Eischen Eischen
Äischer Kiischpelt Enscherange Enscheringen
Akescht Parc Housen Ackerscheid Ackerscheid
Ale Bësch, (um) Esch-Sauer Altenbusch
Aleft Iechternach Alf Alf
Allerbuer Wëntger Allerborn Allerborn
Allënster Jonglënster Altlinster Altlinster
Almillen Wëntger Almillen
Alrodeschhaff Konsdref Altrodeschhof Altrodeschhof
Alschent Kiischpelt Alscheid Alscheid
Altréier Bech Altrier Altrier
Altwis Munneref Altwies Altwies
Alzeng Hesper Alzingen Alzingen
Amber Jonglënster Imbringen Imbringen
Andreasgrënnchen Lëtzebuerg Val-St-André Andreashöhle
Angelduerf Ierpeldeng Ingeldorf Ingeldorf
Antoniushaff Wëntger Antoniushof Antoniushof
Äsbarrière Rouspert-Mompech Aesbarrière Aesbarrière
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Baastenduerf Tandel Bastendorf Bastendorf
Backesmillen Ärenzdall Backesmühle Backesmühle
Berbuerg Manternach Berbourg Berburg
Berbuergerwald Manternach   Berburgerwald
Bäerdref Bäerdref Berdorf Berdorf
Bamerdall Dikrech Bamertal
Bamhaff Buerschent
Banzelt Betzder Banzelt Banzelt
Bärel Wanseler Berlé Berl
Bäreldeng Walfer Bereldange Bereldingen
Bartreng Bartreng Bertrange Bartringen
Bartreng-Gare Bartreng Bertrange-Gare  
Baschelt Bauschelt Baschleiden Baschleiden
Bauschelt Bauschelt Boulaide Bauschleiden
Barrage Esch-Sauer Barrage  
Bech Bech Bech Bech
Bech-Maacher Schengen Bech-Kleinmacher Bech-Kleinmacher
Beefort Beefort Beaufort Befort
Beeforter Heed Reisduerf Beforterheide Beforterheide
Beelenhaff Jonglënster Behlen Behlen
Beeler Wäiswampech Beiler Beiler
Beesslek Ëlwen Hautbellain Oberbesslingen
Beesten Noumer Beisten Beisten
Beetebuerg Beetebuerg Bettembourg Bettemburg
Beezebierg Hiefenech Beezeberg Beezeberg
Beggen Lëtzebuerg Beggen Beggen
Beidler Jonglënster Beidweiler Beidweiler
Béigen Wëntger Boevange/Clervaux Bögen
Béiwen Stauséigemeng Bavigne Böwen
Béiwen-Atert Helperknapp Boevange-sur-Attert Böwingen/Attert
Béiweng Réiser Bivange Biwingen
Belair Iechternach Belair Belair
Belair Lëtzebuerg Belair Belair
Bënzelt Wäiswampech Binsfeld Binsfeld
Bënzert Miersch Binzrath Binzrath
Bëschdref Helperknapp Buschdorf Buschdorf
Bëschhaus Nidderaanwen Buschhaus Buschhaus
Bëschrued Wal Buschrodt Buschrodt
Bëttel Tandel Bettel Bettel
Betteng op der Mess Dippech Bettange-sur-Mess Bettingen-Mess
Bettenduerf Bettenduerf Bettendorf Bettendorf
Betzder Betzder Betzdorf Betzdorf
Beyerholz Fluessweiler Beyerholz Beyerholz
Beyren Fluessweiler Beyren Beyren
Bicherhaff Stadbriedemes Bücherhof Bücherhof
Biebereg Préizerdaul Bettborn Bettborn
Biekerech Biekerech Beckerich Beckerich
Bieles Suessem Belvaux Beles
Bierchem Réiser Berchem Berchem
Bierden Gemeng Ierpeldeng op der Sauer Burden Bürden
Biereng Miersch Beringen Beringen
Bierengerbierg Miersch Beringerberg Beringerberg
Bierg Colmer-Bierg Berg Berg
Bierg Betzder Berg Berg
Biergem Monnerech Bergem Bergem
Biergerkräiz Koplescht
Bierkelt Bäerdref Birkelt Birkelt
Bierkenhaff Schieren Birkenhof Birkenhof
Biermereng Schengen Burmerange Bürmeringen
Bierschbech Miersch Berschbach Berschbach
Biertreng Schieren Birtrange Birtringen
Biff Käerjeng Biff Biff
Bigelbaach Reisduerf Bigelbach Bigelbach
Biissen Biissen Bissen Bissen
Bildgeshaff Bettenduerf
Bill Helperknapp Bill Bill
Bilschdref Rammerech Bilsdorf Bilsdorf
Bireler Gronn Sandweiler
Bireler Haff Sandweiler
Biereng Diddeleng Burange Büringen
Bidscht Géisdref Buderscheid Büderscheid
Biwels Pëtschent Bivels Bivels
Biwer Biwer Biwer Biwer
Biwesch Ëlwen Biwisch Biwisch
Blaaschent Luerenzweiler Blaschette Blascheid
Bleesbréck Bettenduerf Bleesbruck Bleesbrück
Bloen Eck Ärenzdall
Blummendall Bech Blumenthal Blumenthal
Bockmillen Wëntger
Bohey Wanseler Bohey Bohey
Bollenduerfer Bréck Bäerdref Bollendorf-Pont Bollendorfer-Brücke
Bomecht Käerjeng Bomicht
Bommel Esch-Sauer Bonnal Bonnal
Bommelscheier Käerjeng Bommelscheuer
Boufer
(och: Bouferdeng)
Luerenzweiler Bofferdange Bofferdingen
Bouferterhaff Bartreng
Boukels (Géisdref) Géisdref Bockholtz Bockholtz
Boukelsser Millen Géisdref Bockholtz-Moulin Bockholtzermühle
Bouneweg Lëtzebuerg Bonnevoie Bonneweg
Boxer Wëntger Boxhorn Boxhorn
Brameschhaff Kielen Brameschhof Brameschhof
Bramillen Buerschent
Branebuerg Tandel Brandenbourg Brandenburg
Brattert Wal Brattert Brattert
Breedelt Wäiswampech Breidfeld Breidfeld
Bréim Munneref Maison Brehm Brehm
Breinert Biwer Breinert Breinert
Breinertknupp Biwer Breinertknupp Breinertknupp
Brennerei Nidderaanwen Distillerie Brennerei
Briddel Koplescht Bridel Bridel
Bricherhaff (Iermsdref) Ärenzdallgemeng
Bricherhaff (Lëtzebuerg) Lëtzebuerg Bricherhof
Bricherhaff (Mutfert) Conter
Brichermillen (Mutfert) Conter Brüchermühle
Brichermillen (Bruch) Helperknapp Brouch-Moulin Brouchermühle
Brosiushaff Colmer-Bierg
Brouderbuer Bettenduerf Broderbour Broderbour
Bruch (Miersch) Helperknapp Brouch Bruch
Bruch (Biwer) Biwer Brouch Bruch
Bruechtebaach Wëntger Brachtenbach Brachtenbach
Buchholz Fluessweiler Buchholz Buchholz
Buchholzer Haff Duelem
Buckels Parc Housen Bockholtz Bockholtz
Buddeler Biwer Boudler Budler
Buddelerbaach Biwer Boudlerbach Budlerbach
Buerglënster Jonglënster Bourglinster Burglinster
Buerschdref Rouspert-Mompech Boursdorf Boursdorf
Buerschent Buerschent Bourscheid Burscheid
Buerschter Millen Buerschent Bourscheid-Moulin Burscheidermühle
Bungeref Rammerech Bigonville Bondorf
Bungerëffer Millen Rammerech Bigonville-Moulin Bondorfer Mühle
Buer (Helperknapp) Helperknapp Bour Bour
Bur (Rouspert-Mompech) Rouspert-Mompech Born Born
Buerfelt Esch-Sauer Bourgfried Burgfrid
Bous Bous-Waldbriedemes Bous Bous
Butschebuerg Diddeleng Budersberg
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Café Halte
(och: Eschweiler-Halte)
Wolz Café Halte
Chrëschtnech Waldbëlleg Christnach Christnach
Clairefontaine Bettenduerf Clairefontaine  
Clausen Lëtzebuerg Clausen Clausen
Clemenshaff Bettenduerf   Clemenshof
Closdellt Buerschent Closdellt Closdellt
Clooshaff Biissen Ferme Cloos Clooshof
Colmer-Bierg Colmer-Bierg Colmar-Berg Colmar-Berg
Colmeschmillen Luerenzweiler Colmeschmühle
Conter Conter Contern Conter
Créispent Konsdref Crispent Crispent
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Dauschkaul Lëtzebuerg
Dauschkaul Luerenzweiler
Déckt (Houschent)
(och: Houschter Déckt)
Parc Housen Dickt Dickt
Déckt (Housen) Parc Housen Dickt Dickt
Deewelt Wëntger Deiffelt Deiffelt
Déierbech Wëntger Derenbach Derenbach
Déifferdeng Déifferdeng Differdange Differdingen
Déiljen Beefort Dillingen Dillingen
Deisermillen Wuermer   Deysermühle
Dellen Groussbus Dellen Dellen
Dénkert Stauséigemeng Dunkrodt Dünkrodt
Diänjen Wëntger Doennange  
Dickeschbur Esch-Sauer Dickesbour Dickesbour
Dickweiler Rouspert-Mompech Dickweiler Dickweiler
Diddeleng Diddeleng Dudelange Düdelingen
Dierbech (Géisdref) Géisdref Dirbach Dirbach
Dierbech (Esch-Sauer) Esch-Sauer Dirbach Dirbach
Direndall Kielen   Dürrenthal
Dikrech Dikrech Diekirch Diekirch
Dippech Dippech Dippach Dippach
Dippech-Barrière Dippech Dippach-Barrière  
Dippecher Gare Dippech Dippach-Gare  
Dol Géisdref Dahl Dahl
Dolebierg Ärenzdall Dolenberg Dolenberg
Dondel Kielen Dondelange Dondelingen
Donkels Wanseler Doncols Donkols
Doosber Bréck Parc Housen Dasbourg-Pont  
Douschterterhaff Bäerdref Ferme Dostert Dosterthof
Dräibraken Wäiswampech Troisbaraques Dreibaracken
Dräibuer Wuermer Dreiborn Dreiborn
Draufelt Klierf Drauffelt Druffelt
Drénkelt Ëlwen Drinklange Drinklingen
Dudderhaff Lëtzebuerg   Duderhof
Duelem (Garnech) Garnech Dahlem Dahlem
Duelem (Réimech) Duelem Dalheim Dalheim
Duerscht Parc Housen Dorscheid Dorscheid
Duerschterhaischen Parc Housen Dorscheiderhäuschen
Dummeldeng Lëtzebuerg Dommeldange Dommeldingen
Dumongshaff Schëffleng Ferme Dumont Dumontshof
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Eech Lëtzebuerg Eich Eich
Eechelbuer Noumer Eichelbour  
Eescheler Jonglënster Eschweiler Eschweiler
Eesebuer Jonglënster Eisenborn Eisenborn
Eeselbuer Klierf Eselborn Eselborn
Éileng Reckeng op der Mess Ehlange Ehlingen
Éilereng Suessem Ehlerange Ehleringen
Éimereng Schengen Emerange Emeringen
Éimerengerhaff Bous-Waldbriedemes   Emeringerhof
Éimeschbaach-Aasselbuer Wëntger Emeschbach-Asselborn Emeschbach-Asselborn
Éimeschbaach-Stackem Wëntger Emeschbach-Stockem  
Éinen Wuermer Ehnen Ehnen
Éiter Conter Oetrange Ötringen
Éiter Millen Conter
Ell Ell Ell Ell
Elleng Munneref Ellange Ellingen
Ellenger Gare Munneref Ellange-Gare  
Elveng Schengen Elvange Elvingen
Ëlwen Ëlwen Troisvierges Ulflingen
Elz Réiden op der Atert Eltz Eltz
Engelshaff Nidderaanwen Engelshof Engelshof
Ënnereesbech Parc Housen   Untereisenbach
Ënner Fooss Bettenduerf   Unterfoos
Ënnerherel Bettenduerf   Unterherel
Ënnerschlënner Parc Housen Unterschlinder Unterschlinder
Ënnescht Millen Lenneng   Untere Mühle
Ënnescht Millen Wal
Ënsber Esch-Sauer Insenborn Insenborn
Enteschbaach Buerschent Enteschbach  
Eppelduerf Ärenzdall Eppeldorf Eppeldorf
Esch-Sauer Esch-Sauer Esch-sur-Sûre Esch-Sauer
Esch-Tunnel Esch-Sauer Esch-Tunnel Esch-Tunnel
Esch-Uelzecht Esch-Uelzecht Esch-sur-Alzette Esch-Alzette
Eschduerf Esch-Sauer Eschdorf Eschdorf
Éischt Rammerech Eschette Escheid
Eschweiler Wolz Eschweiler Eschweiler
Eschweiler (Wolz)-Halte
(och: Café Halte)
Wolz Café Halte
Essen Miersch Essingen Essingen
Ettelbréck Ettelbréck Ettelbruck Ettelbrück
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Fausermillen Mäertert Fausermühle  
Feelenerhecken Feelen Feulenerhecken  
Féischterhaff Buerschent Fischeiderhof  
Féitsch Wëntger    
Féiz Monnerech Foetz Foetz
Felleschmillen Habscht Felleschmühle  
Fëlschdref Duelem Filsdorf Filsdorf
Féngeg Käerjeng Fingig Fingig
Fennbierg Parc Housen Fennberg  
Fenneng Beetebuerg Fennange Fenningen
Fënsterdall Helperknapp Finsterthal  
Fënsterdallerhaff Miersch Finsterthalerhof  
Fënsterdallerhéicht Helperknapp Finsterthalerhöhe  
Fenteng Hesper Fentange Fentingen
Fëschbech (Hengescht) Klierf Fischbach Fischbach
Fëschbech (Miersch) Fëschbech Fischbach Fischbach
Fëschbecherhaff Tandel Fischbacherhof  
Fëschbech-Schmëdd Fëschbech   Fischbach-Forge
Fetschebuer Lëtzebuerg Fetschenbour  
Fetschenhaff Lëtzebuerg Fetschenhof  
Fiels Fiels Larochette Fels
Fielsbuch Iechternach Felsbuch  
Fielsmillen Iechternach Felsmühle  
Fielsmillen Mäertert Felsmühle  
Findel Sandweiler Findel Findel
Findelshaff Bartreng Findelshof  
Firtgeshaff Ärenzdall
Flatzbuer Rammerech   Flatzbour
Fléiber (Bauschelt) Bauschelt Flebour Flebour
Fléiber (Buerschent) Buerschent Flebour Flebour
Fluessweiler Fluessweiler Flaxweiler Flaxweiler
Folkendeng Ärenzdall Folkendange Folkendingen
Follmillen Ärenzdall Follmühle  
Fond-de-Gras Déifferdeng Fond-de-Gras  
Fond-de-Gras Péiteng Fond-de-Gras  
Fossen (Fossenhaff) Klierf Fossen  
Folscht Rammerech Folschette Folscheid
Foussheck Ärenzdall Fousheck  
Fransousegronn Nidderaanwen Franzosengrund  
Frantzemillen Schëffleng Frantzenmühle  
Fraschtenhaff Käerch Frastenhof  
Freckeisen Waldbëlleg Freckeisen Freckeisen
Fréiseng Fréiseng Frisange Frisingen
Fréngerhaff Tandel Froehnerhof  
Fridbësch Buerschent Friedbusch  
Fridhaff Dikrech Friedhof  
Froumillen Schengen Frohmühle  
Frombuerg
Frombuergerhaff
Rouspert-Mompech Fromburgerhof
Fulsbierg Käerch Fulsberg  
Furels Hiefenech Fuhrels  
Furen Tandel Fouhren Fouhren
Fuussbann Déifferdeng Fousbann
Fuussekaul Esch-Sauer
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Gaaschtmillen Mamer   Gaaschtmühle
Gaasperech Lëtzebuerg Gasperich Gasperich
Gadderscheier Suessem   Gadderscheuer
Gäichel Habscht Gaichel Gaichel
Gantebeensmillen Hesper   Gantenbeinsmühle
Garnech Garnech Garnich Garnich
Géidgen Ëlwen Goedange Gödingen
Geieschhaff (Bech) Bech   Geyershof
Geieschhaff (Konstem) Parc Housen   Geyershof
Géisdref Géisdref Goesdorf Goesdorf
Geismillen Bierg   Geismühle
Gëlt Rammerech Goeldt-Hostert  
Gemenerhaff Konsdref   Gemenerhof
Gerardshaff Lëtzebuerg   Gérardshof
Gëtzen Käerch Goetzingen Goetzingen
Giewel Käerch Goeblange  
Giewelsmillen Buerschent   Goebelsmühle
Giewelsmillen Géisdref   Goebelsmühle
Giischt Rouspert-Mompech Girst Girst
Giischterklaus Rousper-Mompecht   Girsterklaus
Gilcher Ärenzdall Gilcher Gilcher
Gilsdref Bettenduerf Gilsdorf Gilsdorf
Giwenech Rouspert-Mompech Givenich Givenich
Goberhaff Reisduerf   Goberhof
Gondel Waldbriedemes Gondelange  
Gonnereng Jonglënster Gonderange Gonderingen
Gouschteng Fluessweiler Gostingen
Gousseldeng Lëntgen Gosseldange  
Gräisch Habscht Greisch Greisch
Grandsen Klierf   Grindhausen
Grass Stengefort Grass Grass
Grassbierg Bech   Grassenberg
Gréiweknapp Helperknapp Grevenknapp Grevenknapp
Greiweldeng Stadbriedemes Greiveldange Greiweldingen
Gréiwels Wal Grevels  
Gréiwelsser Barrière Bartreng Grevels-Barrière  
Gréiwelsser Haff Bartreng  
Gréiwelscheier Sandweiler   Grevelscheuer
Gréiwemaacher Gréiwemaacher Grevenmacher Grevenmacher
Gréiwemaacherbierg Gréiwemaacher   Grevenmacherberg
Gréiwemillen Käerch   Grevenmühle
Grëmmelescht Wanseler Grümelscheid Grümelscheid
Grëmmeleschter Millen Wanseler Grümelscheid-Moulin  
Grenzen Ettelbréck   Grentzingen
Groesteen Pëtschent   Grauenstein
Grohans Lëtzebuerg
Grolënster Bech   Graulinster
Grolënster Jonglënster   Graulinster
Grondhaff Bäerdref Grundhof Grundhof
Grondhaff-Schlass Waldbëlleg Grundhof-Château  
Gronn Lëtzebuerg   Grund
Grooljen Pëtschent   Gralingen
Groussbéiweng Garnech Grand-Bevange  
Groussbus Groussbus-Wal Grosbous Grosbous
Guddelt Fiels Goudelt  
Guedber Jonglënster Godbrange Godbringen
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Haalsbaach-Bäerdref Bäerdref Halsbach Halsbach
Haalsbaach-Miedernach Ärenzdall Halsbach Halsbach
Haarderbaach Géisdref   Harderbach
Haarthaff Waldbëlleg   Harthof
Haassel Weiler zum Tuer Hassel Hassel
Haastert Biwer Hagelsdorf Hagelsdorf
Habscht Habscht Hobscheid Hobscheid
Hakenhaff Lenneng   Hackenhof
Haler Waldbëlleg Haller Haller
Hamm Lëtzebuerg Hamm Hamm
Hammhaff Bäerdref   Hammhof
Hannerhaassel Wëntger Hinterhasselt Hinterhasselt
Härebierg Dikrech   Herrenberg
Harel Stauséigemeng Harlange Harlingen
Haupeschhaff Betzder   Haupeschhof
Heedekaul Réiden op der Atert   Heidenkaul
Heedscheier Duelem   Heidscheuer
Heeschbech Bäerdref Heisbich Heisbich
Heeschbreg Bech Hersberg Hersberg
Heeschdref Steesel Heisdorf Heisdorf
Heeschpelt Wal Heispelt Heispelt
Heesdref Wëntger Hamiville Heisdorf
Héienhaff Nidderaanwen   Hoehenhof
Heinenhaff Ettelbréck   Heinenhof
Heinrichsmillen Munneref   Heinrichsmühle
Heisbuergerhaff Bous-Waldbriedemes Heisbourgerhof Heisbourgerhof
Héischdref Reisduerf Hoesdorf Hoesdorf
Heischent Esch-Sauer Heiderscheid Heiderscheid
Heischtergronn-Esch-Sauer Esch-Sauer Fonds-de-Heiderscheid Heiderscheidergrund
Heischtergronn-Heischent Esch-Sauer Fonds-de Heiderscheid Heiderscheidergrund
Héisengergronn Déifferdeng Fond de Hussigny Hesingergrund
Héiweng Garnech Hivange Hivingen
Helbich Miersch Hilbach Hilbach
Helfenter Bréck Bartreng Helfenterbruck  
Helleng Fréiseng Hellange Hellingen
Helsem Walfer Helmsange Helmsingen
Helzen Wëntger Hachiville Helzingen
Hemstel Bech Hemstal Hemstal
Hunchereng Beetebuerg Huncherange Huncheringen
Héngerhaff Miersch   Hühnerhof
Hengescht Klierf Heinerscheid Heinerscheid
Hénkel Rouspert-Mompech Hinkel Hinkel
Hénkeler Millen Rouspert-Mompech Hinkel-Moulin  
Hënsdref Luerenzweiler Hunsdorf Hünsdorf
Hëpperdang Klierf Hupperdange  
Herckmannsmillen Ettelbréck   Herckmannsmühle
Herdermillen Bous-Waldbriedemes   Herdermühle
Hermeswiss Reisduerf Hermeswies Hermeswies
Hesper Hesper Hesperange Hesperingen
Hessemillen Ärenzdall   Hessenmühle
Hëttermillen Stadbriedemes   Hüttermühle
Hiefenech Hiefenech Heffingen Heffingen
Hiefenecher Millen Hiefenech Heffingen-Moulin  
Hielem Luerenzweiler Helmdange Helmdingen
Hierber Rouspert-Mompech Herborn Herborn
Hierber Millen Rouspert-Mompech   Herbornermühle
Hierheck Esch-Sauer Herheck Herheck
Hierzhaff Feelen   Hirtzhof
Hierzenhaff Bettenduerf   Hirtzenhof
Hitten Biekerech Huttange Huttange
Hoen Stengefort Hagen Hagen
Holler Wäiswampech Holler Holler
Hollermillen Wäiswampech   Hollermühle
Hollerech Lëtzebuerg Hollerich Hollerich
Holz (Rammerech) Rammerech Holtz Holtz
Holzem Mamer Holzem Holzem
Holzemer Millen Mamer Holzem-Moulin  
Holztem Parc Housen Holzthum Holzthum
Hongerhaff Bäerdref   Hungershof
Horas Préizerdaul   Horas
Hornichshaff Parc Housen   Hornichshof
Hosbich Miersch Hosbich Hosbich
Hoossebierg Ärenzdall   Hossenberg
Houfelt Wëntger Hoffelt Hoffelt
Houschent Parc Housen Hoscheid Hoscheid
Houschter Déckt Parc Housen Hoscheid-Dickt  
Houschterhaff Pëtschent   Hoscheiderhof
Houschterhaff Tandel   Hoscheidterhof
Housen Parc Housen Hosingen Hosingen
Housener Barrière Parc Housen Hosingen-Barrière  
Houwald Hesper Howald Howald
Hubertushaff Feelen   Hubertushof
Huelmes Helperknapp Hollenfels Hollenfels
Hueschtert (Nidderaanwen) Nidderaanwen Hostert Hostert
Hueschtert (Rammerech) Rammerech Hostert Hostert
Huewel Biekerech Hovelange Hovelingen
Hueweler Halt (lokal:op der Halt) Biekerech Hovelange-Halte  
Huldang Ëlwen Huldange Huldingen
Huldang-Schmëdd Ëlwen Huldange-Forge  
Huldanger Millen Ëlwen Huldange-Moulin  
Hunnebësch Duelem   Hunnenbusch
Hunnebuer Miersch Hunnebour Hunnebour
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Iechternach Iechternach Echternach Echternach
Ielwen Biekerech Elvange Elvingen
Iener Sëll Ehner Ehner
Iermsdref Ärenzdall Ermsdorf Ermsdorf
Iernster Nidderaanwen Ernster Ernster
Iernzen Fiels Ernzen Ernzen
Iernzerbierg Fiels Ernzerberg  
Iernzermillen Fiels Ernzermühle  
Ierpeldeng (Bous-Waldbriedemes) Bous-Waldbriedemes Erpeldange Erpeldingen
Ierpeldeng (Wolz) Wolz Erpeldange Erpeldingen
Ierpeldeng Ierpeldeng Erpeldange-sur-Sûre Erpeldingen-an-der-Sauer
Ierseng Waldbriedemes Ersange Ersingen
Iewerleng Useldeng Everlange Everlingen
Iewerlenger Millen Useldeng Everlange-Moulin  
Eeschpelt Stauséigemeng Tarchamps Ischpelt
Ischpelt Klierf Urspelt Urspelt
Iwwersiren Schëtter Uebersyren Übersyren
Izeg Hesper Itzig Itzig
Izeger Stee Hesper Itzigersté  
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Jakobsbierg Bech Jacobsberg Jakobsberg
Jean-Mathias-Haff Réiser   Jeanmathiashof
Jangharishaff Jonglënster Jeanharis Jeanharis
Jeeërhaischen Nidderaanwen   Jägerhäuschen
Jénkenhaff Habscht   Jinkenhof
Jénkenhaff Ell Jenkenhoff Jenkenhof
Jonglënster Jonglënster Junglinster Junglinster
Juckefeld Konsdref Cité au Bois Juckenfeld
Juegdschlass Käerch Chalet St. Hubert Jagdhaus
Juegdschlass Lëtzebuerg
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Kaalber Klierf Kalborn Kalborn
Kaalmes Sëll Calmus Kalmus
Kaaschtelmillen Munneref Castelmühle Castelmühle
Käerch Käerch Koerich Körich
Käerjeng Käerjeng Bascharage Niederkerschen
Kalkesbaach Bäerdref Kalkesbach Kalkesbach
Kalchesbréck Lëtzebuerg    
Kalscheier Koplescht    
Kanech Lenneng Canach Canach
Cap Mamer Cap Cap
Capellen Mamer Capellen Capellen
Capellen-Gare Mamer Capellen-Gare  
Kapenaker Wuermer Kapenacker Kapenacker
Kapweiler Sëll Kapweiler Kapweiler
Karelshaff Colmer-Bierg Carelshof Karelshof
Katrewang Kielen Quatre-Vents  
Katrewang Esch-Sauer Quatre-Vents
Kauneref Stauséigemeng Kaundorf Kaundorf
Kautebaach Kiischpelt Kautenbach Kautenbach
Keel Keel Kayl Kayl
Keespelt Kielen Keispelt Keispelt
Kéiber Wal Kuborn Kuborn
Kéideng Fëschbech Koedange Ködingen
Keiwelbaach Bettenduerf Keiwelbach Keiwelbach
Keiwelbaach Ärenzdall Keiwelbach Keiwelbach
Kënzeg Käerjeng Clemency Küntzig
Këppenhaff Tandel Kippenhof
Kielen Kielen Kehlen Kehlen
Kiemen Buerschent Kehmen Kehmen
Kierchen Ëlwen Basbellain Niederbesslingen
Klaushaff Habscht Claushof Klaushof
Klaushaff Helperknapp Claushof Klaushof
Klengbéiweng Garnech Petit-Bevange  
Klengbetten Stengefort Kleinbettingen Kleinbettingen
Kleng Elchert Ell Petit-Nobressart Klein-Elcheroth
Klenghouschent Wolz Kleinhoscheid
Klierf Klierf Clervaux Klerf
Kloshaff Biissen Ferme Klos Kloshof
Klosmillen Biwer
Knapphouschent Wolz Knaphoscheid Knaphoscheid
Kockelscheier Lëtzebuerg Kockelscheuer Kockelscheuer
Koler Garnech Kahler Kahler
Kolwent Konsdref Colbette Kolbett
Konsdref Konsdref Consdorf Konsdorf
Konstem Parc Housen Consthum Consthum
Koplescht Koplescht Kopstal Kopstal
Koubierg Kielen
Kounenhaff Parc Housen
Kräizenhéicht Bech Kreuzenhoecht
Kräizerbuch Habscht Kreuzerbuch Kreuzerbuch
Kräizgrënnchen Lëtzebuerg Val-Sainte-Croix  
Kräizwee (Ollem) Kielen
Kräizwee (Keespelt) Kielen
Krakelshaff Beetebuerg   Krackelshof
Kranzenhaff Bettenduerf
Krautem Réiser Crauthem Krautem
Kréindel Wëntger Crendal  
Kréintgeshaff Conter Kroentgeshof Kröntgeshof
Krokelshaff Fréiseng    
Kruuchten Noumer Cruchten Kruchten
Kruuchten-Gare Noumer Cruchten-Gare  
Kuebebuer Bech Kobenbour  
Kuelbecherhaff
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Laangent Bäerdref Langent Langent
Laaschent Tandel Landscheid Landscheid
Lafewier Bäerdref    
Läitreng Biekerech Leitrange  
Läitrenger Haff Biekerech Ferme de Leitrange  
Lameschmillen Monnerech   Lameschmühle
Lameschmillen Wolz   Lameschmühle
Lampech Reckeng op der Mess Limpach Limpach
Lampertsbierg Lëtzebuerg Limpertsberg Limpertsberg
Lannen Réiden op der Atert Lannen Lannen
Lannener Bierg Réiden op der Atert Lannenerberg Lannenerberg
Lausduer Klierf Lausdorn Lausdorn
Lausduer Wäiswampech Lausdorn Lausdorn
Lauterbuer Iechternach Lauterborn Lauterborn
Lauterbuerer Millen Iechternach Lauterborn-Moulin  
Leemkaul Parc Housen   Lehmkaul
Leeresmillen Wëntger   Lehresmühle
Leetem Wäiswampech Leithum Leitum
Lëftgermillen Dippech   Löftgermühle
Leidebaach Fiels   Leidenbach
Leideleng Leideleng Leudelange Leudelingen
Leideleng-Barrière-Märel Leideleng Leudelange-Barrière-Merl  
Leidelenger Gare Leideleng Leudelange-Gare  
Léierhaff Groussbus   Lehrhof
Léierhaischen Groussbus   Lehrhäuschen
Léifreg Stauséigemeng Liefrange  
Léiler Klierf Lieler Lieler
Léisbech Habscht Leesbach Leesbach
Léiweng Réiser Livange Liwingen
Lelleg Manternach Lellig Lellig
Lellgen Kiischpelt   Lellingen
Lellgerhaff Colmer-Bierg   Lellingerhof
Lëllgen Wëntger Lullange Lellingen
Lëlz Esch-Sauer Lultzhausen Lultzhausen
Lénger Käerjeng Linger Linger
Lengelerlach Ëlwen   Lengelerloch
Lenneng Lenneng   Lenningen
Lëntgen Lëntgen Lintgen Lintgen
Lenzweiler Wëntger Lentzweiler Lentzweiler
Lëpschent Buerschent Lipperscheid Lipperscheid
Lëtzebuerg Lëtzebuerg Luxembourg Luxemburg
Leymillen Duelem   Leymühle
Liewel Biekerech Lévelange Levelingen
Liljen Rouspert-Mompech Lilien Lilien
Longsdref Tandel Longsdorf Longsdorf
Lopert Ettelbréck Lopert Lopert
Luerenzscheier Bartreng   Lorentzscheuer
Luerenzweiler Luerenzweiler Lorentzweiler Lotentzweiler
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Maarkebaach Parc Housen   Markenbach
Maarksbierg Tandel   Marxberg
Maarksbierg Ärenzdall   Marxberg
Maarnech Klierf Marnach Marnach
Maarteleng-Roumecht Rammerech Martelange-Rombach  
Mäerkels Kiischpelt Merkholtz Merkholtz
Mäertert Mäertert Mertert Mertert
Mäerzeg Mäerzeg Mertzig Mertzig
Mamer Mamer Mamer Mamer
Manertchen Iechternach   Manertchen
Manternach Manternach Manternach Manternach
Manternacherbierg Gréiwemaacher   Manternacherberg
Märel Lëtzebuerg Merl Merl
Mariendall Helperknapp   Marienthal
Märjendaller Haff Helperknapp   Marienthalerhof
Marscherwald Bech   Marscherwald
Marscherwald Konsdref   Marscherwald
Marxmillen Biwer
Masseler Géisdref Masseler Masseler
Matgeshaff Schieren   Mathieuhof
Maulesmillen Wëntger   Maulusmühle
Maulesmillen Wäiswampech   Maulusmühle
Méchela Buerschent Michelau Michelau
Méchelbuch Viichten Michelbouch Michelbouch
Méchelsbierg Rouspert-Mompech Michelsberg Michelsberg
Méchelshaff Konsdref Michelshof Michelshof
Mecher Mecher Mecher Mecher
Meecher Stauséigemeng Mecher Mecher
Meechtem Wuermer Machtum Machtum
Meesebuerg Fiels Meysembourg Meysemburg
Meespelt Kielen Meispelt Meispelt
Méideng Conter Medingen Medingen
Méischdref Rouspert-Mompech Moersdorf Moersdorf
Méischtref Bettenduerf Moestroff Moestroff
Melicksbierg Iechternach   Melicksberg
Melickshaff Iechternach   Melickshof
Melicksheck Konsdref    
Mëllerdall Waldbëlleg Mullerthal Müllerthal
Mëlleref Steesel Mullendorf Müllendorf
Mënjecker Manternach Munschecker Münschecker
Mënsbech Schëtter Munsbach Münsbach
Menster Betzder Mensdorf Mensdorf
Mëtscheed Esch-Sauer Merscheid Merscheid
Mëtschenhaff Bettenduerf
Metzerlach Suessem
Miederhaff Ettelbréck   Mederhof
Miedernach Ärenzdall Medernach Medernach
Miersch Miersch Mersch Mersch
Miersch-Gare Miersch Mersch Gare  
Mierschent Pëtschent Merscheid Merscheid
Miesdref Miersch Moesdorf Moesdorf
Millebaach Lëtzebuerg Mühlenbach
Millebaach Beefort Mühlenbach
Millbech Conter Mühlbach
Millbech-Millen Conter Mühlbach
Millewee Miedernach Mühlenweg
Mompech Rouspert-Mompech Mompach Mompach
Monnerech Monnerech Mondercange Monnerich
Morgenflissenhaff Bettenduerf Ferme Morgenflissen Morgenflissenhof
Mouschbierg Bettenduerf Mouschberg Mouschberg
Munneref Munneref Mondorf-les-Bains Bad-Mondorf
Munzen Klierf Munshausen Munshausen
Mutfert Conter Moutfort Moutfort


Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Nacher Géisdref Nocher Nocher
Nacher Strooss Veianen Nocher-Route
Nacher Strooss Géisdref Nocher-Route
Näerden Biekerech Noerdange Nördingen
Näerzeng Beetebuerg Noertzange Nörtzingen
Näertrech Wanseler Noertrange Nörtringen
Näidsen Parc Housen Neidhausen Neidhausen
Neiduerf Lëtzebuerg Neudorf Neudorf
Neidréisch Käerjeng Neudrisch Neudrisch
Neienshaff Ärenzdall   Neuenshof
Neihaff Ierpeldeng   Neuhof
Neihaff Esch-Sauer   Neuhof
Neihaischen Schëtter Neuhaeusgen Neuhäuschen
Neimärel Lëtzebuerg   Neumerl
Neimaxmillen Mamer   Neumaxmühle
Neimillen Iechternach   Neumühle
Neimillen Ärenzdall   Neumühle
Neimillen Jonglënster   Neumühle
Neimillen Käerch   Neumühle
Neimillen Ärenzdall   Neumühle
Neimillen Péiteng   Neumühle
Neimillen Rammerech   Neumühle
Neimillen Sandweiler   Neumühle
Neimillen Schëffleng   Neumühle
Neimillen Wëntger   Neumühle
Neirodeschhaff Konsdref   Neurodeschhof
Néngsen Esch-Sauer Neunhausen Neunhausen
Nidderaanwen Nidderaanwen Niederanven Niederanven
Nidderbierg Bettenduerf Niederberg Niederberg
Nidderdonwen Fluessweiler Niederdonven Niederdonven
Nidderfeelen Feelen Niederfeulen Niederfeulen
Nidderglabech Noumer Niederglabach Niederglabach
Nidderkäerjeng Käerjeng Bascharage Niederkerschen
Nidderkolpech Ell Colpach-Bas Niederkolpach
Nidderkuer Déifferdeng Niedercorn Niederkorn
Nidderpallen Réiden op der Atert Niederpallen Niederpallen
Nidderpallener Millen Réiden op der Atert Niderpallen-Moulin  
Nidderschieren Schieren Niederschieren Niederschiren
Nidderwolz Wolz Niederwiltz Niederwiltz
Nidderwampech Wëntger Niederwampach Niederwampach
Nidert Bartreng Niedert Niedert
Nisendaller Haff Waldbëlleg Niesenthal Niesenthal
Nojem Réiden op der Atert Nagem Nagem
Nojemer Bierg Réiden op der Atert Nagemerberg Nagemerberg
Nojemer Haff Réiden op der Atert   Nagemerhof
Nonnemillen Iechternach   Nonnenmühle
Noumer Noumer Nommern Nommern
Nouspelt Kielen Nospelt Nospelt
Noutem Stauséigemeng Nothum Nothum
Nuechtbann Käerjeng Nachtbann
Nuechtmanescht Pëtschent Nachtmanderscheid Nachtmanderscheid
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Obeler Beetebuerg Abweiler Abweiler
Ohn Wuermer Ahn Ahn
Ollem Kielen Olm Olm
Openthalt Helperknapp Obenthalt Obenthalt
Osper Réiden op der Atert Ospern Ospern
Ouljen Betzder Olingen Olingen
Ousterbur bei Miedernach Ärenzdall Ostert Ostert
Ousterbur bei Réiden op der Atert Réiden op der Atert    
Ousterholz Konsdref Osterholz Osterholz
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Pafebierg Rouspert-Mompech Pafenberg Pfaffenberg
Pafebruch Mamer Pfaffenbrouch  
Pafemillen Ëlwen Cinqfontaines Fünfbrunnen
Pafemillen Wëntger Cinqfontaines Fünfbrunnen
Pafendall Lëtzebuerg   Pfaffenthal
Papeterie Manternach Papeterie  
Pärel Rammerech Perlé Perl
Parishaff Nidderaanwen Ferme Paris Parishof
Peckelshaff Viichten   Peckelshof
Péiteng Péiteng Pétange Petingen
Pënsch Kiischpelt Pintsch Pintsch
Peppeng Réiser Peppange Peppingen
Pëtschent Pëtschent Putscheid Putscheid
Pëtten Miersch Pettingen Pettingen
Piisseng Reckeng op der Mess Pissange Pissingen
Pläitreng Conter Pleitrange Pleitringen
Platen Préizerdaul Platen Platen
Plankenhaff Lëntgen   Plankenhof
Pléiter Schieren Pleter Pleter
Pletschette Ärenzdall Pletschette Pletschette
Polvermillen Lëtzebuerg   Pulvermühle
Pommerlach Wanseler Pommerloch Pommerloch
Posselt Bäerdref Posselt Posselt
Poschend Parc Housen Poschette Poscheid
Potaschbierg Gréiwemaacher   Potaschberg
Poudrerie Réiser Poudrerie  
Pull Pëtschent Poul Poul
Präiteler Konsdref Breidweiler Breidweiler
Pretemerhaff Reckeng op der Mess
Pretten Lëntgen Prettingen Prettingen
Proz Préizerdaul Pratz Pratz
Prozer Millen Préizerdaul Pratz-Moulin  
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Räichel Réiden op der Atert Reichlange Reichlingen
Rammeldang Nidderaanwen Rammeldange Rammeldingen
Rammerech Rammerech Rambrouch Rambruch
Randschelt Wal Rindschleiden Rindschleiden
Rashaff Luerenzweiler Rashof Rashof
Recken Miersch Reckange Reckingen
Reckeng op der Mess Recken Reckange-sur-Mess Reckingen/Mess
Reckingerhaff Duelem
Réiden op der Atert Réiden op der Atert Redange Redingen
Reiland Hiefenech Reuland Reuland
Reilander Millen Hiefenech Reuland-Moulin Reulandermühle
Reiler Klierf Reuler Reuler
Réimech Réimech Remich Remich
Reisduerf Reisduerf Reisdorf Reisdorf
Réiser Réiser Roeser Röser
Reisermillen Ärenzdall
Rëmeleng Rëmeleng Rumelange Rümelingen
Rëmeljen Wëntger Rumlange Rümlingen
Rëmerschen Schengen Remerschen Remerschen
Rëmerech Préizerdaul Reimberg Reimberg
Réngel Esch-Sauer Ringel Ringel
Réid Waldbriedemes Roedt Roedt
Riedgen Recken Roedgen Rödgen
Riesenhaff Rammerech Riesenho Riesenhof
Rippeg Bech Rippig Rippig
Rippweiler Useldeng Rippweiler Rippweiler
Rodange Péiteng Rodange Rodingen
Rolleng Bous-Waldbriedemes Rollingen Rollingen
Rolleng Miersch Rollingen Rollingen
Rolleng Péiteng Lamadelaine Rollingen
Roumecht Rammerech Rombach Rombach
Rommeler Haff Rammerech Martelinville  
Rosswénkel Konsdref Rosswinckel Rosswinckel
Rosswénkelerhaff Konsdref Ferme Rosswinckel Rosswinckelerhof
Roudemer Jonglënster Rodenbourg Rodenburg
Roudenhaff Iechternach
Roudenhaff Koplescht
Roudenhaff Péiteng
Rouderssen Parc Housen Rodershausen Rodershausen
Rouscht (Biissen) Biissen Roost Roost
Rouspert Rouspert-Mompech Rosport Rosport
Rued (Ell) Ell Roodt Roodt
Rued (Simmer) Habscht Roodt Roodt
Rued-Sir Betzder Roodt-sur-Syre Roodt-Syr
Rueder Klierf Roder Roder
Rulljen Wolz Roullingen Rullingen
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Saassel Wëntger Sassel Sassel
Sanatorium Veianen Sanatorium Sanatorium
Sandweiler Sandweiler Sandweiler Sandweiler
Sandweiler-Gare Hesper Sandweiler-Gare Sandweiler-Gare
Schack Käerjeng Schack Schack
Schandel Useldeng Schandel Schandel
Op der Schanz Bech Altrier Altrier
Scheedel Buerschent Scheidel Scheidel
Scheedgen Konsdref Scheidgen Scheidgen
Scheedhaff Lëtzebuerg (Stad) Scheidhof Scheidhof
Schëffleng Schëffleng Schifflange Schifflingen
Scheierbierg Bous-Waldbriedemes
Scheierhaff bei Bieles Suessem Scheuerhof Scheuerhof
Scheierhaff bei Kanech Lenneng Scheuerhof Scheuerhof
Scheierhaff bei Miesdref Miersch Scheuerhof Scheuerhof
Scheierhaff Veianen Scheuerhof Scheuerhof
Schéissendëmpel Konsdref Schiesentümpel Schiesentümpel
Schëmpech Lëtzebuerg Schimpach Schimpach
Schëndels Miersch Schoenfels Schönfels
Schengen Schengen Schengen Schengen
Scherfemillen Hiefenech Scherfenmühle
Scherfenhaff Hiefenech Scherfenhof
Schëtter Schëtter Schuttrange Schüttringen
Schibbreger Millen Kiischpelt Schuttbourg-Moulin Schüttburger-Mühle
Schibbreger Schlass Kiischpelt Schuttbourg-Château Schüttburger-Schloss
Schieren Schieren Schieren Schieren
Schiltzbierg Fëschbech
Schinker Parc Housen Schinker Schinker
Schlakemille bei Déifferdeng Déifferdeng
Schlammestee Weiler zum Tuer Weiler-Station
Um Schlass Beefort
Schleef Wanseler Schleif Schleif
Schleef Lëntgen Schleif Schleif
Schléiwenhaff Leideleng Schlewenhof
Schlënnermanescht Buerschent Schlindermanderscheid Schlindermanderscheid
Schmëdd Ëlwen Huldange-Forge
Schous Fëschbech Schoos Schoos
Schraasseg Schëtter Schrassig Schrassig
Schrondweiler Noumer Schrondweiler Schrondweiler
Schuller Dippech Schouweiler Schouweiler
Schweebech Sëll Schwebach Schwebach
Schweech Biekerech Schweich Schweich
Schwéidsbeng Schengen Schwebsange Schwebsingen
Schwiddelbruch Rammerech Schwiedelbrouch Schwidelbrouch
Schwunnendall Luerenzweiler Schwanenthal Schwanenthal
Selschent Wolz Selscheid Selscheid
Selz Tandel Seltz Seltz
Selz Bettenduerf Seltz Seltz
Sëll Sëll Saeul Saeul
Senneng Nidderaanwen Senningen Senningen
Sennengerbierg Nidderaanwen Senningerberg Senningerberg
Seylerhaff Noumer
Simmer Habscht Septfontaines Simmern
Simmerfarm Habscht Simmerfarm Simmerfarm
Simmerschmelz Habscht Simmerschmelz Simmerschmelz
Sir Bauschelt Surré Syr
Siren Weiler zum Tuer Syren Syren
Siwwenaler Klierf Siebenaler Siebenaler
Soller Wanseler Sonlez Soller
Sprénkeng Dippech Sprinckange Sprinkingen
Stackem Wëntger Stockem Stockem
Stadbriedemes Stadbriedemes Stadtbredimus Stadtbredimus
Stafelter Nidderaanwen
Steebrécken Monnerech Pontpierre Steinbrücken
Steeën Ärenzdall Stegen Stegen
Steenem Rouspert-Mompech Steinheim Steinheim
Steesel Steesel Steinsel Steinsel
Stengefort Stengefort Steinfort Steinfort
Stolzebuerg Pëtschent Stolzembourg Stolzemburg
Stroossen Stroossen Strassen Strassen
Stuppecht Fëschbech Stuppicht Stuppicht
Suessem Suessem Sanem Sassenheim
Suewelbuer Ärenzdallgemeng Savelborn Savelborn
Supp Hiefenech Soup Soup
Supp Reisduerf Soup Soup
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Tandel Tandel Tandel Tandel
Téiteng Keel Tétange Tetingen
Tënten Helperknapp Tuntange Tüntingen
Tëntesmillen Klierf   Tintesmühle
Theinshaff Konsdref Theinshof Theinshof
Thillsmillen Mamer
Toodler Esch-Sauer Tadler Tadler
Toodlermillen Esch-Sauer Tadler-Moulin Tadlermühle
Tossebierg Bartreng    
Tratten Wëntger Troine  
Trätter Strooss Wëntger Troine-Route  
Trënteng Waldbriedemes Trintange Trintingen
Tschiddesch Millen Bettenduerf   Tschiddeschmühle
Tubishaff Lëtzebuerg   Tubishof
Tul Iechternach Thoul  
Tutschemillen Wolz   Toutschenmühle
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Uerschter (Uerschterhaff) Suessem Arsdorferhof  
Ueschdref Rammerech Arsdorf Arsdorf
Ueschdrëffer Millen Rammerech Arsdorf-Moulin  
Uespelt Fréiseng Aspelt Aspelt
Uesweller Rouspert-Mompech Osweiler Osweiler
Ueweraanwen Nidderaanwen Oberanven Oberanven
Ueweraanwen-Barrière Nidderaanwen Oberanven-Barrière Oberanven-Barrière
Uewerdonwen Fluessweiler Oberdonven Oberdonven
Uewereesbech Parc Housen Obereisenbach Obereisenbach
Uewerfeelen Feelen Oberfeulen Oberfeulen
Uewerglabech Noumer Oberglabach Oberglabach
Uewerkäerjeng Käerjeng Hautcharage Oberkerschen
Uewerkolpech Ell Colpach-Haut Oberkolpach
Uewerkuer Déifferdeng Obercorn Oberkorn
Uewermaartel Rammerech Haut-Martelange Obermartelingen
Uewerpallen Biekerech Oberpallen Oberpallen
Uewerschieren Schieren Oberschieren Oberschieren
Iewescht Schlënner Parc Housen Oberschlinder Oberschlinder
Uewerwampech Wëntger Oberwampach Oberwampach
Wuermer Bierg Wuermer Wormeldange-Haut Oberwormeldingen
Uschler Wëntger Uschler Uschler
Useldeng Useldeng Useldange Useldingen
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Veianen Veianen Vianden Vianden
Verluerekascht Lëtzebuerg Verlorenkost Verlorenkost
Vesquenhaff Déifferdeng Ferme Vesque Vesquenhof
Viichten Viichten Vichten Vichten
Viichterheed Viichten Vichterhaide  
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Waalsdref Tandel   Walsdorf
Waarken Ettelbréck   Warken
Waasserbëlleg Mäertert   Wasserbillig
Waasserbëlleger Barrière Mäertert Wasserbillig-Barrière  
Wäicherdang Klierf Weicherdange Weicherdingen
Wäissbaach Luerenzweiler   Weisbach
Wäissenhaff Péiteng   Weissenhof
Wäissenhaff Rammerech   Weissenhof
Wäiswampech Wäiswampech Weiswampach Weiswampach
Wal Wal Wahl Wahl
Waldbëlleg Waldbëlleg Waldbillig Waldbillig
Waldbierg Parc Housen   Waldberg
Waldbriedemes Waldbriedemes   Waldbredimus
Waldhaff (Bech) Bech   Waldhof
Waldhaff (Nidderaanwen) Nidderaanwen   Waldhof
Walfer Walfer Walferdange Walferdingen
Wallenduerfer Bréck Reisduerf Wallendorf-Pont Wallendorferbrück
Walter Stauséigemeng Watrange  
Wemperhaart Wäiswampech   Wemperhardt
Wandhaff Käerch   Windhof
Wandhaff (Buerschent) Buerschent   Windhof
Wann Iechternach Wann Wann
Wanseler Wanseler Winseler Winseler
Watschent Ärenzdall   Watscheid
Webeschhaff Ärenzdall   Webershof
Wecker Biwer Wecker Wecker
Wecker Gare Biwer Wecker-Gare  
Weckeregronn Biwer Weckergrund Weckergrund
Weeschent Parc Housen   Wegscheid
Wegdichen Wolz   Weidingen
Weidemillen Schengen    
Weidendall Kielen Val-des-Oseraies Weidenthal
Weidert Fiels Weydert Weydert
Weydeg Biwer Weydig Weydig
Weyer Fëschbech Weyer Weyer
Weiler Pëtschent Weiler Weiler
Weiler Wëntger Weiler Weiler
Weilerbaach Bäerdref Weilerbach Weilerbach
Weiler zum Tuer Weiler zum Tuer Weiler-la-Tour Weiler-zum-Turm
Weimeschhaff Lëtzebuerg   Weimershof
Weimeschkierch Lëtzebuerg Weimerskirch Weimerskirch
Welfreng Duelem Welfrange Welfringen
Welleschten Schengen Wellenstein Wellenstein
Welschent Buerschent Welscheid Welscheid
Welsdref Colmer-Bierg Welsdorf Welsdorf
Wëlwerwolz Kiischpelt   Wilwerwiltz
Wëlzer Millen Mamer   Wiltzermühle
Wëntger Wëntger Wincrange Wintger
Wëntreng Schengen Wintrange Wintringen
Wickreng Reckeng op der Mess Wickrange Wickringen
Wiltgeshaff Viichten   Wiltgeshof
Wilwerdang Ëlwen Wilwerdange Wilwerdingen
Wollefsmillen Mäertert   Wolfmühle
Wolwen Rammerech Wolwelange Wolwelingen
Wolz Wolz Wiltz Wiltz
Wuelessen Parc Housen Wahlhausen Wahlhausen
Wuelper Konsdref   Wolpert
Wuelperhaff Konsdref   Wolperhof
Wuermer Wuermer Wormeldange Wormeldingen
Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Gemeng Franséischen Numm Däitschen Numm
Zéisseng Lëtzebuerg Cessange Zessingen
Zens Lëtzebuerg Cents  
Zëtteg Bech Zittig Zittig
Zëtteger Millen Bech Zittig-Moulin  
Zolwer Suessem Soleuvre Zolver
Zowaasch Déifferdeng Lasauvage  

Literatur

änneren
  • Biver, Jhemp: Liste alphabétique des localités du Grand-Duché de Luxembourg = Alphabetische Liste aller Ortschaften des Grossherzogtums Luxemburgs = Alphabetical list of the towns of The Grand-Duchy of Luxembourg - In: De Familjefuerscher: bulletin de liaison de l'Association luxembourgeoise de généalogie et d'héraldique. - Luxembourg. - Jg. 19 (2001), n° 64, p. 91-112
  • Biver, Jhemp: Nomenclature générale des Localités, Fermes et Moulins isolés du Grand-Duché de Luxembourg dans ses Frontières politiques de 1839 -- General-Nomenklator der Orte, Gehöfte und Mühlen des Großherzogtums Luxemburg in seinen politischen Grenzen von 1839, in Annuaire de l'Association luxembourgeoise de généalogie et d'héraldique (A.L.G.H.) - Jahrbuch, Luxembourg (2000), pp. 97 – 240.
  • Grand-Duché Carte topographique Série TC Echelle 1:20000, Edition 2002, Administration du Cadastre et de la Topographie.
  • Résultats du Recensement de la Population du 1er décembre 1922 et chiffres de la population de résidenece habituelle au 31 décembre 1922 avec la Nomenclature alphabétique des localités, villes, bourgs, villages, hameaux, châteaux, fermes, moulins et maisons isolées. - Grand-Duché de Luxembourg, Publications de l'office de Statistique fascicule N°46 - Imprimerie M. Huss, Luxembourg, 1923.
  • Résultats du recensement de la population du 11 décembre 1930 avec la nomenclature alphabétique des localités, villes, bourgs, villages, hameaux, châteaux, fermes, moulins et maisons isolées. - Luxembourg Imprimerie de la Cour Victor Buck, 1932; Grand-Duché de Luxembourg, Publications de l'Office de Statistique; Fascicule 62
  • Recensement de la Population du 31 décembre 1947 - Premiers Résultats et Liste Alphabétique des Localités. Ministère des Affaires Économiques, Statistique Générale, Publications de l'Office de la Statistique Générale fascicule 78

Kuckt och

änneren

Um Spaweck

änneren
Commons: Lëtzebuerger Uertschaften – Biller, Videoen oder Audiodateien

Referenzen an Notten

änneren
  1. Trotz dem engleschen Titel sinn d'lëtzebuergesch Nimm just op Däitsch an op Franséisch iwwersat