Lëscht vun de fréiere Lëtzebuerger Paren

Wikimedia-Lëschtenartikel

Dës Lëscht vun de fréiere Lëtzebuerger Paren, wéi se bis de 7. Mee 2017 bestanen hunn, ass en Deel vun de Referenztabellen.

Déi aktuell Pare sinn an der Lëscht vun de Lëtzebuerger Paren ze fannen.

Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Aasselbuer Asselborn Kierch Aasselbuer Kapell Rëmeljen
Kapell Saassel
Äischen Eischen Kierch Äischen Kapell Rentert
Altwis Altwies Kierch Altwis
Alzeng Alzingen Kierch Alzeng
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Baastenduerf Bastendorf Kierch Baastenduerf Kapell Tandel
Berbuerg Berbourg Kierch Berbuerg
Bäerdref Berdorf Kierch Bäerdref Kierch Bollenduerfer Bréck
Bärel Berlé Kierch Bärel Kierch Noutem
Bartreng Bertrange Kierch Bartreng
Bauschelt Boulaide Kierch Bauschelt Kierch Baschelt
Bech Bech Kierch Bech
Bech-Maacher Bech-Kleinmacher Kierch Bech-Maacher
Beefort Beaufort Kierch Beefort Kierch Déiljen
Beeler Beiler Kierch Beeler Kierch Leetem
Beetebuerg Bettembourg Kierch Beetebuerg Kapell Obeler
Kierch Léiweng
Beidler Beidweiler Kierch Beidler
Béigen Boevange Kierch Béigen Kierch Heesdref
Kapell Wëntger
Béiwen Bavigne Kierch Béiwen
Béiwen-Atert Boevange-sur-Attert Kierch Béiwen-Atert
Béiweng Bivange Kierch Béiweng
Belval-Metzerlach Belval-Metzerlach Kierch Bel Val-Metzerlach
Bëschdref Buschdorf Kierch Bëschdref Kapell Helperknapp
Bëschrued Buschrodt Kierch Bëschrued
Betteng op der Mess Bettange-sur-Mess Kierch Betteng op der Mess
Bettenduerf Bettendorf Kierch Bettenduerf
Betzder Betzdorf Kierch Betzder Kapell Haastert
Biebereg Bettborn Kierch Biebereg
Biekerech Beckerich Kierch Biekerech Kapell Hitten
Kapell Kuelebierg
Kapell Liewel
Bieles Belvaux Kierch Bieles
Biermereng Burmerange Kierch Biermereng
Biissen Bissen Kierch Biissen Kapell Wobierg
Biwer Biwer Kierch Biwer Buddeler
Blaaschent Blaschette Kierch Blaaschent Kapell Eesebuer
Boxer Boxhorn Kierch Boxer
Branebuerg Brandenbourg Kierch Branebuerg Kierch Laaschent
Kapell Branebuerg
Briddel Bridel Kierch Briddel
Bruch/Miersch Brouch/Mersch Kierch Bruch
Bruechtebaach Brachtenbach Kierch Bruechtebaach
Buerglënster Bourglinster Kierch Buerglënster
Buerschent Bourscheid Kierch Buerschent Kierch Kiemen
Kapell Scheedel
Bungeref Bigonville Kierch Bungeref
Bur/Mompech Born Kierch Bur Kapell Giischt
Bus/Réimech Bous Kierch Bous
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Chrëschtnech Christnach Kierch Chrëschtnech
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Déierbech Derenbach Kierch Déierbech
Déifferdeng Differdange Kierch Déifferdeng
Déifferdeng-Fuussbann Differdange-Fousbann Kierch Fuussbann
Déifferdeng-Nidderkuer Differdange-Niederkorn Kierch Nidderkuer
Déifferdeng-Uewerkuer Differdange-Oberkorn Kierch Uewerkuer
Déifferdeng-Zowaasch Differdange-Lasauvage Kierch Zowaasch
Dénkert-Meecher Dunckrodt-Mecher Kierch Meecher Kapell Léifreg
Diänjen Doennange Kierch Diänjen Kapell Stackem
Diddeleng Dudelange Kierch Diddeleng Kapell Butschebuerg
Kapell Gehaansbierg
Kapell Biereng
Eligiuskapell Diddeleng
Quartier Italien
Dikrech Diekirch Kierch Dikrech Kierch Angelduerf
Dippech Dippach Kierch Dippech
Dol Dahl Kierch Dol Kierch Nacher
Donkels Doncols Kierch Donkels Kapell Soller
Duelem Dalheim Kierch Duelem Kierch Fëlschdref
Kierch Welfreng
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Eescheler Eschweiler Kierch Eescheler Kapell Bruch
Éileng Ehlange Kierch Éileng
Éilereng Ehlerange Kierch Éilereng
Éinen Ehnen Kierch Éinen
Éiter Oetrange Kierch Éiter
Ell Ell Kierch Ell
Elleng Ellange Kierch Elleng
Elveng Elvange (Burmerange) Kierch Elveng Kapell Éimereng
Ëlwen Troisvierges Kierch Ëlwen Kapell Biwesch
Ënnereesbech Untereisenbach Kierch Ënnereesbech Kapell Uewereesbech
Ënsber Insenborn Kierch Ënsber Kapell Lëlz
Kierch Néngsen
Eppelduerf Eppeldorf Kierch Eppelduerf
Esch-Lalleng Esch-Lallange Kierch Esch-Lalleng
Esch-Sacré Coeur Esch-Sacré Coeur Grenzerkierch Esch-Uelzecht
Esch-Hl. Henri Esch-St Henri Paterskierch Esch-Uelzecht Kapell Esch-Raemerech
Esch-Hl. Jousef Esch-St Joseph Jousefskierch Esch-Uelzecht
Esch-Sauer Esch-sur-Sûre Kierch Esch-Sauer Kapell Esch-Sauer
Eschduerf Eschdorf Kierch Eschduerf
Eschweiler Eschweiler Kierch Eschweiler
Ettelbréck Ettelbruck Kierch Ettelbréck Kapell Grenzen
Kapell Waarken
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Féngeg Fingig Kierch Féngeg
Fenteng Fentange Kierch Fenteng
Fëschbech Fischbach Kierch Fëschbech Kierch Schous
Kapell Weyer
Fiels Larochette Kierch Fiels Kapell Fiels
Kapell Iernzen
Fluessweiler Flaxweiler Kierch Fluessweiler
Folscht Folschette Kierch Folscht Kapell Éischt
Kierch Hueschtert
Fréiseng Frisange Kierch Fréiseng
Furen Fouhren Kierch Furen Kierch Bëttel
Kapell Longsdref
Kapell Waalsdref
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Garnech Garnich Kierch Garnech Kapell Duelem
Kapell Héiweng
Géisdref Goesdorf Kierch Géisdref Kapell Boukels
Gilsdref Gilsdorf Kierch Gilsdref
Gouschteng Gostingen Kierch Gouschteng Kierch Beyren
Gräisch Greisch Kierch Gräisch
Greiweldeng Greiveldange Kierch Greiweldeng
Gréiwemaacher Grevenmacher Kierch Gréiwemaacher Kapell Gréiwemaacher
Kapell Mënjecker
Groussbus Grosbous Kierch Groussbus Kierch Dellen
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Habscht Hobscheid Kierch Habscht
Harel Harlange Kierch Harel
Heischent Heiderscheid Kierch Heischent Kapell Heischtergronn
Kapell Mëtscheed
Helleng Hellange Kierch Helleng
Helzen Hachiville Kierch Helzen Helzer Klaus
Kierch Houfelt
Kapell Weiler (Wëntger)
Hemstel Hemstal Kierch Hemstel Kierch Altréier
Kapell Heeschbreg
Kapell Rippeg
Kapell Zëtteg
Hunchereng Huncherange Kierch Hunchereng Kapell Fenneng
Kapell Näerzeng
Hengescht Heinerscheid Kierch Hengescht Kierch Fëschbech
Kapell Kaalber
Hëpperdang Hupperdange Kierch Hëpperdang Kapell Grandsen
Kapell Ischpelt
Hesper Hesperange Kierch Hesper
Hiefenech Heffingen Kierch Hiefenech Kierch Reiland
Hierber Herborn Kierch Hierber
Hoen Hagen Kierch Hoen Kierch Klengbetten
Holler Holler Kierch Holler Kierch Bënzelt
Kapell Breedelt
Holz Holtz Kierch Holz
Holzem Holzem Kierch Holzem
Houschent Hoscheid Kierch Houschent Kapell Houschter Déckt
Housen Hosingen Kierch Housen Kapell Housen
Kierch Duerscht
Houwald Howald Kierch Houwald
Hueschtert Hostert Kierch Hueschtert Kierch Iernster
Huldang Huldange Kierch Huldang
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Iechternach Echternach Basilika Iechternach Kierch Iechternach
Muttergotteskapell Iechternach
Kräizkapell Iechternach
Ielwen Elvange (Beckerich) Kierch Ielwen Kapell Schweech
Ierpeldeng Erpeldange Kierch Ierpeldeng
Iewerleng Everlange Kierch Iewerleng Kierch Schandel
Eeschpelt Tarchamps Kierch Eeschpelt
Izeg Itzig Kierch Izeg
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Jonglënster Junglinster Kierch Jonglënster Kapell Allënster
Kierch Guedber
Kierch Gonnereng
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Käerch Koerich Kierch Käerch Rochuskapell Giewel
Kierch Gëtzen
Kanech Canach Kierch Kanech
Capellen Cap-Capellen Kierch Capellen
Kauneref Kaundorf Kierch Kauneref Kierch Bidscht
Pirminuskapell Kauneref
Kautebaach Kautenbach Kierch Kautebaach
Keel Kayl Kierch Keel
Keespelt Keispelt Kierch Keespelt Kapell Märjendaller Haff
Kënzeg Clemency Kierch Kënzeg Kapell Kënzeg
Kielen Kehlen Kierch Kielen Kapell Ollem
Kierchen Basbellain Kierch Kierchen Kierch Beesslek
Klierf Clervaux Kierch Klierf Kapell Klierf
Kierch Eeselbuer
Kapell Reiler
Knapphouschent Knaphoscheid Kierch Knapphouschent Kierch Selschent
Koler Kahler Kierch Koler
Colmer-Bierg Colmar-Berg Kierch Colmer-Bierg
Kolpech Colpach Kierch Nidderkolpech Kapell Kleng Elchert
Konsdref Consdorf Kierch Konsdref Kierch Präiteler
Kapell Kolwent
Kierch Scheedgen
Konstem Consthum Kierch Konstem Kierch Holztem
Conter Contern Kierch Conter
Koplescht Kopstal Kierch Koplescht
Kruuchten Cruchten Kierch Kruuchten
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Lampech Limpach Kierch Lampech
Leideleng Leudelange Kierch Leideleng
Léiler Lieler Kierch Léiler
Lelleg Lellig Kierch Lelleg
Lëllgen Lullange Kierch Lëllgen
Lenneng Lenningen Kierch Lenneng
Lëntgen Lintgen Kierch Lëntgen Kierch Gousseldeng
Lëtzebuerg-Beggen Luxembourg-Beggen Kierch Beggen
Lëtzebuerg-Belair Luxembourg-Belair Kierch Belair Christ Roi-Kapell
Lëtzebuerg-Bouneweg Luxembourg-Bonnevoie Kierch Bouneweg
Lëtzebuerg-Clausen Luxembourg-Clausen Kierch Clausen
Lëtzebuerg-Gaasperech Luxembourg-Gasperich Kierch Gaasperech
Lëtzebuerg-Hamm Luxembourg-Hamm Kierch Hamm
Lëtzebuerg-Hollerech Luxembourg-Hollerich Kierch Hollerech
Lëtzebuerg-Lampertsbierg Luxembourg-Limpertsberg Kierch Lampertsbierg
Lëtzebuerg-Märel Luxembourg-Merl Kierch Märel
Lëtzebuerg-Neiduerf Luxembourg-Neudorf Kierch Neiduerf
Lëtzebuerg-Notre Dame Luxembourg-Notre Dame Kathedral Lëtzebuerg Kapell Glacis

Kierch Saint-Alphonse vu Lëtzebuerg

Lëtzebuerg-Pafendall Luxembourg-Pfaffenthal Kierch Pafendall Kapell Sichenhaff
Lëtzebuerg-Rollengergronn Luxembourg-Rollingergrund Kierch Rollengergronn
Lëtzebuerg-Sacré Coeur Luxembourg-Sacré Coeur Kierch Lëtzebuerg-Gare
Lëtzebuerg-Hl. Méchel Luxembourg-St. Michel Méchelskierch Lëtzebuerg
Lëtzebuerg-Stadgronn Luxembourg-Grund Kierch Stadgronn
Lëtzebuerg-Weimeschkierch Luxembourg-Weimerskirch Kierch Weimeschkierch Kierch Dummeldeng
Kierch Kierchbierg
Kierch Millebaach
Lëtzebuerg-Zéisseng Luxembourg-Cessange Kierch Zéisseng
Lëtzebuerg-Zens Luxembourg-Cents Kierch Zens
Luerenzweiler Lorentzweiler Kierch Luerenzweiler Kierch Boufer
Kierch Hënsdref
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Maarnech Marnach Kierch Maarnech Kierch Rueder
Mäerkels Merkholtz Kierch Mäerkels Kierch Alschent
Mäertert Mertert Kierch Mäertert
Mamer Mamer Kierch Mamer
Manternach Manternach Kierch Manternach
Méchela Michelau Kierch Méchela Kierch Lëpschent
Meechtem Machtum Kierch Meechtem
Meesebuerg Meysembourg Kierch Meesebuerg Kierch Angelsbierg
Méischdref Moersdorf Kierch Méischdref
Méischtref Moestroff Kierch Méischtref
Menster Mensdorf Kierch Menster
Miedernach Medernach Kierch Miedernach Kierch Iermsdref
Kapell Suewelbuer
Miersch Mersch Kierch Miersch Kierch Biereng
Kierch Recken
Kierch Rolleng
Kierch Schëndels
Mierschent Merscheid Kierch Mierschent Kierch Grooljen
Kapell Nuechtmanescht
Kapell Weiler
Miesdref Moesdorf Kierch MiesdrefKapell Pëtten
Mompech Mompach Kierch Mompech Kapell Giwenech
Monnerech Monnerich Kierch Monnerech
Munneref Mondorf Kierch Munneref
Munzen Munshausen Kierch Munzen Kierch Buckels
Kierch Näidsen
Mutfert Moutfort Kierch Mutfert Kierch Méideng
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Näertrech Noertrange Kierch Näertrech Kierch Grëmmelescht
Nidderaanwen Niederanven Kierch Nidderaanwen
Nidderdonwen Niederdonven Kierch Nidderdonwen Kierch Ohn
Kapell Uewerdonwen
Nidderkäerjeng Bascharage Kierch Nidderkäerjeng
Nidderpallen Niederpallen Kierch Nidderpallen Kierch Näerden
Nidderwampech Niederwampach Kierch Nidderwampech
Nojem Nagem Kierch Nojem
Noumer Nommern Kierch Noumer Kapell Uewerglabech
Kierch Schrondweiler
Nouspelt Nospelt Kierch Nouspelt Kapell Dondel
Kapell Rued
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Osper Ospern Kierch Osper Kierch Räichel
Ouljen Olingen Kierch Ouljen
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Pärel Perlé Kierch Pärel
Péiteng Pétange Kierch Péiteng
Pënsch Pintsch Kierch Pënsch Kierch Draufelt
Kierch Äischer
Kierch Lellgen
Kierch Siwwenaler
Kierch Wëlwerwolz
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Rammerech Rambrouch Kierch Rammerech
Randschelt Rindschleiden Kierch Randschelt Kierch Gréiwels
Kapell Heeschpelt
Kierch Kéiber
Reckeng op der Mess Reckange-sur-Mess Kierch Reckeng op der Mess Kapell Piisseng
Kapell Riedgen
Réiden op der Atert Redange Kierch Réiden op der Atert
Réimech Remich Kierch Réimech
Reisduerf Reisdorf Kierch Reisduerf Kierch Bigelbaach
Kapell Héischdref
Kapell Reisduerf
Réiser Roeser Kierch Réiser Kierch Peppeng
Rëmeleng Rumelange Kierch Rëmeleng
Rëmerschen Remerschen Kierch Rëmerschen Kierch Wëntreng
Rodange Rodange Kierch Rodange
Rolleng Lamadelaine Kierch Rolleng
Roudemer Rodenbourg Kierch Roudemer
Rouderssen Rodershausen Kierch Rouderssen
Rouspert Rosport Kierch Rouspert Kierch Dickweiler
Giischterklaus
Rued Roodt Kierch Rued Kierch Lannen
Rued-Sir Roodt-sur-Syre Kierch Rued-Sir
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Sandweiler Sandweiler Kierch Sandweiler
Schëffleng Schifflange Kierch Schëffleng
Schwéidsbeng Schwebsange Kierch Schwéidsbeng
Schengen Schengen Kierch Schengen
Schëtter Schuttrange Kierch Schëtter Scoutekapell Neihaischen
Schieren Schieren Kierch Schieren
Schlënnermanescht Schlindermanderscheid Kierch Schlënnermanescht Kapell Iewescht Schlënner
Schuller Schouweiler Kierch Schuller Kierch Sprénkeng
Sëll Saeul Kierch Sëll Kapell Kapweiler
Kapell Schweebech
Simmer Septfontaines Kierch Simmer Kierch Kaalmes
Kapell Iener
Sir Surré Kierch Sir
Siren Syren Kierch Siren
Stadbriedemes Stadtbredimus Kierch Stadbriedemes
Steebrécken Pontpierre Kierch Steebrécken Kapell Biergem
Steeën Stegen Kierch Steeën Kapell Folkendeng
Steenem Steinheim Kierch Steenem
Steesel Steinsel Kierch Steesel Kierch Heeschdref
Stengefort Steinfort Kierch Stengefort
Stolzebuerg Stolzembourg Kierch Stolzebuerg Kapell Pëtschent
Stroossen Strassen Kierch Stroossen
Suessem Sanem Kierch Suessem
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Téiteng Tétange Kierch Téiteng
Tënten Tuntange Kierch Tënten Kapell Aansebuerg
Kapell Buer
Kierch Huelmes
Toodler Tadler Kierch Toodler
Tratten Troine Kierch Tratten Kierch Kréindel
Kapell Trätter Strooss
Trënteng Trintange Kierch Trënteng Kapell Trënteng
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Ueschdref Arsdorf Kierch Ueschdref Kapell Bilschdref
Uespelt Aspelt Kierch Uespelt
Uesweller Osweiler Kierch Uesweller
Uewerfeelen Oberfeulen Kierch Feelen Kierch Nidderfeelen
Kapell Uewerfeelen
Uewerkäerjeng Hautcharage Kierch Uewerkäerjeng Kierch Lénger
Uewermäerzeg Obermertzig Kierch Mäerzeg Kapell Méchelbuch
Kapell Mäerzeg
Uewerpallen Oberpallen Kierch Uewerpallen
Uewerwampech Oberwampach Kierch Uewerwampech Kierch Allerbuer
Useldeng Useldange Kierch Useldeng Kierch Rippweiler
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Veianen Vianden Kierch Veianen Kierch Biwels
Veianer Bildchen
Nikloskapell Veianen
Rochuskapell Veianen
Viichten Vichten Kierch Viichten
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Waasserbëlleg Wasserbillig Kierch Waasserbëlleg
Wäicherdang Weicherdange Kierch Wäicherdang Kapell Mecher
Wäiswampech Weiswampach Kierch Wäiswampech
Wal Wahl Kierch Wal
Waldbëlleg Waldbillig Kierch Waldbëlleg Kapell Grondhaff
Kierch Haler
Waldbriedemes Waldbredimus Kierch Waldbriedemes
Walfer Walferdange Kierch Walfer
Wecker Wecker Kierch Wecker
Weiler zum Tuer Weiler-la-Tour Kierch Weiler zum Tuer Kierch Haassel
Welleschten Wellenstein Kierch Welleschten
Welschent Welscheid Kierch Welschent Kierch Bierden
Wilwerdang Wilwerdange Kierch Wilwerdang Kapell Drénkelt
Kapell Géidgen
Wolwen Wolwelange Kierch Wolwen
Wolz-Nidderwolz Wiltz-Niederwiltz Kierch Nidderwolz Kapell Ierpeldeng
Kierch Wanseler
Wolz-Notre-Dame Wiltz-Notre-Dame Kierch Wolz Kapell Rulljen
Wuelessen Wahlhausen Kierch Wuelessen
Wuermer Wormeldange Kierch Wuermer Kapell Wuermer Bierg
Numm Offiziellen Numm Parkierch Filial(en)
Zolwer Soleuvre Kierch Zolwer Kapell Cité Léon Kauffman