Parverband Notre-Dame, Lampertsbierg, Rollengergronn

De Parverband Notre-Dame, Lampertsbierg, Rollengergronn gouf de 6. Mee 2017 mat engem Dekreet vum Bistum ofgeschaaft.

En huet zu der Pastoralregioun Lëtzebuerg gehéiert a bestoung aus de Pare vun den zwéi fréiere Parverbänn Lëtzebuerg Notre-Dame a Lampertsbierg-Rollengergronn, déi bis 2013 bestanen hunn:

D'Pare vum fréiere Parverband Lëtzebuerg Notre-Dame:

D'Pare vum fréiere Parverband Lampertsbierg-Rollengergronn:

Dës 9 Paren a Filialkierche leien all um Gebitt vun der Stad Lëtzebuerg.