Lëscht vun de Ministèren zu Lëtzebuerg

administrativ Struktur zu Lëtzebuerg

Dëst ass d'Lëscht vun den 20 Ministèren an der aktueller Regierung Frieden-Bettel[1].

Ministère offiziellen Numm Kierzel
Staatsministère Ministère d'État ME
Ministère fir auswäerteg an europäesch Ugeleeënheeten, Verdeedegung, Entwécklungszesummenaarbecht an Aussenhandel Ministère des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et du Commerce extérieur MAEE
Inneministère Ministère des Affaires intérieures MAINT
Ministère fir Landwirtschaft, Ernärung a Wäibau Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture MA
Kulturministère Ministère de la Culture MCULT
Ministère fir Digitaliséierung Ministère de la Digitalisation MinDigital
Wirtschaftsministère Ministère de l'Économie MECO
Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse MENEJ
Ministère fir Gläichstellung an Diversitéit Ministère de l'Égalité des genres et de la Diversité MEGA
Ministère fir Ëmwelt, Klima a Biodiversitéit Ministère de l'Environnement, du Climat et de la Biodiversité MECB
Ministère fir Famill, Solidaritéit, Zesummeliewen an Accueil Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l'Accueil MFSVA
Finanzministère Ministère des Finances MFIN
Ministère fir d'Fonction publique Ministère de la Fonction publique MFP
Justizministère Ministère de la Justice MJUST
Ministère fir Wunnengsbau a Landesplanung Ministère du Logement et de l'Aménagement du territoire MLOGAT
Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten Ministère de la Mobilité et des Travaux publics MMPT
Ministère fir Fuerschung an Héichschoul Ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur MESR
Ministère fir Gesondheet a sozial Sécherheet Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale MSSS
Sportsministère Ministère des Sports MSP
Aarbechtsministère Ministère du Travail MT

Um Spaweck

änneren

Referenzen an Notten

änneren
  1. Constitution des Ministères am Arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement.