Bei der Wikipedia ka jidderee matmaachen, andeems en Artikelen opmécht, verännert, completéiert asw. Dat verhënnert awer net, datt d'Communautéit sech organiséiere muss a bestëmmte Benotzer nach Extra-Funktiounen iwwerhuele mussen. Déi verschidden Zorte vu Benotzer gesitt der heidrënner opgelëscht.

Fir eng detailléiert Stéchwuert-Lëscht vun de Benotzergruppen an hire Rechter kuckt hei.

Anonymmen änneren

En Anonymmen ass e Benotzer, dee sech net ageloggt huet an deen "anonym" ënner senger IP-Adress schreift. Hie kann Artikelen änneren an och neier opmaachen.

Ageloggte Benotzer änneren

En ageloggte Benotzer ass e Benotzer, deen e Benotzerkont opgemaach huet. Hie ka grad wéi den Anonymmen Artikelen änneren an neier opmaachen, mä doriwwer eraus och nach Biller an Tounfichieren op d'Wiki eroplueden.

Sysopen, dacks och nach Administrateure genannt, si ganz normal Wikipedianer, déi awer eng erweidert Geschierkëscht hunn, fir de Vandale besser kënnen Här ze ginn. Kuckt och: Wikipedia:Administrateuren.

Bürokrat änneren

E Bürokrat kann ageloggte Benotzer an de Stand vun engem Sysop erhiewen, d'Nimm vun ageloggte Benotzer änneren a Botte markéieren an demarkéieren. Kuckt och: Wikipedia:Bürokraten. No enger interner Autorisatiounsprozedur däerf en och bestëmmte Benotzerkonten als Bot markéieren.

Steward änneren

E Steward ka Sysopen a Bürokraten ernennen a se och nees ofsetzen, dëst souwuel op sengem eegene wéi op frieme Wikimedia-Projeten. Ufroen u Stewarde sinn op hirer Meta-Säit ze maachen. Diskutéiert Äert Uleies awer ëmmer als éischt um Staminee, well e Steward këmmert sech normalerweis net ëm Problemer, déi och lokal geléist kënne ginn.

Developer änneren

Developer gehéieren net wierklech an dës Lëscht vun de Rolle vun de Wikipedianer, well hir Aufgab net d'Artikelschreiwen ass, mä d'MediaWiki-Software ze verbesseren an auszebauen.