CR187
Land: Lëtzebuerg
Direktioun: Vun Iwwersiren
bis op Rued-Sir
Laf an Uschlëss
Iwwersiren CR 185
A 1
Menster CR 134
Sir
CFL-Linn
Lëtzebuerg-Waasserbëlleg
CR 134
Rued-Sir N 1

Den CR187 ass e Chemin repris an de Kantone Lëtzebuerg a Gréiwemaacher a geet vun Iwwersiren an nordëstlecher Richtung bis op Rued-Sir.

Den CR187 ass ronn 4,7 km laang.