De Parverband Suessem gouf de 6. Mee 2017 mat engem Dekreet vum Bistum ofgeschaaft.

En huet zu der Pastoralregioun Süden gehéiert a bestoung aus 5 Paren:

Dës Pare leien all um Gebitt vun der Gemeng Suessem.