Den Zäreneffekt ass d'Wierkung vun Zäregasen an den Atmosphären op d'Temperatur um Buedem.