En Heebléiser war eng landwirtschaftlech Maschinn, fir Hee op den Heeknapp ze blosen.