.at ass den Nationalen Top-Level-Domän vun Éisträich. Se gëtt verwalt vun der Telecom Control GmbH.