Peepstlech Bulle

Eng peepstlech Bulle oder kuerz Bulle (lat.: bulla) ass d'Bezeechnung fir e Schrëftstéck, dat wichteg Entscheedungen, wéi Rechtsakter, vun engem Poopst verkënnegt.

Bulle vum Poopst Urban VIII, 1637

Den offiziellen Numm ass litteræ apostolicæ oder litteræ apostolicæ sub plumbo, also "apostolesche Bréif" vereinfacht iwwersat. Den Numm Bulle kënnt eigentlech vun der Kapsel, an där dat wichtegt Schrëftstéck war, an déi op zwou Säiten versigelt an um Dokument ugestréckt war. Spéider gouf dat Schrëftstéck selwer Bulle genannt.