N 26B
Land: Lëtzebuerg
Laf an Uschlëss
Wolz N 26
CR 319

D'Nationalstrooss 26B oder N26B, ass eng Nationalstrooss am Kanton Wolz zu Wolz. Dës Strooss mécht d'Verbindung tëscht der N26 an dem CR319 (rue de Winseler) a geet duerch d'Industriezon vu Wolz.

D'N26B ass ronn 1,6 km laang.