Lëscht vun de Prefixe fir Moosseenheeten

Dës Lëscht vun de Prefixe fir Moosseenheeten ass en Deel vun de Referenztabellen.

D'Eenheeten déi hei ugi sinn, sinn déi vum Internationalen Eenheetesystem.

Symbol Numm Ursprong Wäert
Y Yotta ital. otto = aacht 1024 1 000 000 000 000 000 000 000 000 eng Quadrillioun
Z Zetta ital. sette = siwen 1021 1 000 000 000 000 000 000 000 eng Trilliard
E Exa gr. hexákis = sechsmol 1018 1 000 000 000 000 000 000 eng Trillioun
P Peta gr. pentákis = fënnefmol 1015 1 000 000 000 000 000 eng Billiard
T Tera gr. téras = Ongeheier / tetrákis = véiermol 1012 1 000 000 000 000 eng Billioun
G Giga gr. gígas = Ris 109 1 000 000 000 eng Milliard
M Mega gr. mégas = grouss 106 1 000 000 eng Millioun
k Kilo gr. chílioi = dausend 103 1 000 Dausend
h Hekto gr. hekatón = honnert 102 100 Honnert
da Deka gr. déka = zéng 101 10 Zéng
d Dezi lat. decimus = zéngten 10−1 0,1 een Zéngtel
c Zenti lat. centesimus = honnertsten 10−2 0,01 een Honnertstel
m Milli lat. millesimus = dausendsten 10−3 0,001 een Dausendstel
µ Mikro gr. mikrós = kleng 10−6 0,000 001 ee Milliounstel
n Nano gr. nános = Zwerg 10−9 0,000 000 001 ee Milliardstel
p Pico ital. piccolo = kleng 10−12 0,000 000 000 001 ee Billiounstel
f Femto skand. femten = fofzéng 10−15 0,000 000 000 000 001 ee Billiardstel
a Atto skand. atten = uechtzéng 10−18 0,000 000 000 000 000 001 een Trilliounstel
z Zepto lat. septem = siwen 10−21 0,000 000 000 000 000 000 001 een Trilliardstel
y Yokto lat. octo = aacht 10−24 0,000 000 000 000 000 000 000 001 ee Quadrilliounstel