E Korëntekuch, och nach Cramique genannt, ass e Kuch aus Briochendeeg an deem, wéi säin Numm et seet, Korënte sinn.

Korëntekuch

Dëse Kuch gëtt meeschtens moies giess, an ass bei lëtzebuergesche Bäckeren op der Dagesuerdnung. Soss fënnt een en nach an der ganzer Belsch an am Norde vu Frankräich.