Eng Klamer ass en Zeechen oder e Symbol, wat fir d'Beschreiwung vun enger Klamerung benotzt gëtt.

()
[]
{}
<>

An der Schrëftsprooch dénge Klameren als Sazzeeche fir d'Glidderung vun der syntaktescher Form. A munnech Sprooche wéi am Däitschen gehéiert et net zum gudde Stil fir heefeg Klameren anzesetzen, an anere Sproochen wéi am Engleschen ass et dogéint geleefeg.

An der Mathematik gi Klameren d'Prioritéit vu Rechenoperatiounen un. Akkoladen, eckeg a spatz Klameren hunn an der Mathematik meeschtens eng speziell Bedeitung.

A Programméiersproochen gi Programmelementer duerch Klamere gruppéiert.

Kuckt ochÄnneren