D'Kalbaach ass eng Baach zu Lëtzebuerg um Territoire vun der Gemeng Helperknapp.

Laf Änneren

Si entsteet ëstlech vun Huelmes aus dem Zesummelaf um Lieu-dit Neimillen op enger Héicht vun 252 Meter, vun der Mandelbaach déi vu Bruch kënnt, an enger Baach déi hir Quell ëstlech vun Tënten op Duelen huet. Vun do aus leeft se no Süden, fiddert ënnerwee e puer Weiere fir dann um Flour Uuchtewiss op enger Héicht vun 230 Meter vu lénks an d'Äisch ze lafen.