Iessen an Drénken

Iessen an Drénken ass méi wéi just Kascht fir z'iwwerliewen. Iessen an Drénken heescht och Pleséier, Gesellegkeet a Kultur. Iessen an Drénke mécht Spaass a mécht d'Liewen iwwerhaapt méiglech, wéi d'Kierperfunktiounen, d'Gedanken, d'Gefiller an d'Gléck.