Eng Hatt ass e Behälter, deen um Réck gedroe gëtt.

En Hattendréier bei der Aarbecht

Traditionell kommen Hatten bei der Drauwelies zum Asaz, fir déi an de Wéngerten gepléckten Drauwen bei de Won droen, wou se gesammelt ginn.

Och vum Kleesche gëtt gesot, hien hätt d'Spillsaache fir d'Kanner an enger grousser Hatt.

D'Hatt ass och eng fréier Huelmooss fir dréche Gidder.

 Méi Informatioun doriwwer am Artikel: Hatt (Mooss).