Fassadegiewel

E Fassadegiewel ass bei engem Gebai e Risalit an der Fassad deen aus der Glecht vun der Fass méi oder wéineger erausstécht, an d'Form vun engem Giewel huet, dat heescht datt en no uewe spatz gëtt, oder en ofgerënnten Ofschloss huet.

Fassadegiewel mat Balcon
Gemengenhaus vu Manhay mat engem Fassadegiewel an enger Giewelfassad agebaut