Deelbarkeet ass eng mathematesch Bezéiung tëscht zwou ganzen Zuelen. Eng ganz Zuel ass genee dann duerch eng aner ganz Zuel deelbar deelbar, wa bei der Divisioun kee Rescht iwwereg bleift, also d'„Gedeelt-Rechnung“ opgeet. Sou ass beispillsweis d'Zuel duerch deelbar, well genee ergëtt, wärend dogéint d'Zuel net duerch deelbar ass, well d' zweemol an d' geet, mais als Rescht iwwereg bleift.

De Begrëff Deelbarkeet gëtt an der Algeber vun de ganzen Zuelen op Integritéitsréng an deelweis souguer op kommutativ Réng erweidert.