Eng Captive ass eng Gesellschaft, déi d'Assurancerisiken vun internationalen Gesellschaften, un deene se participéiert, ofdeckt. Die multinational Gesellschaften hunn ee gewëssen Moment Intéresse kritt, fir selbststänneg déi eegen Versecherungsrisken ofzedecken, ouni kommerziell Assurance n anzeschalten. D'Bahamen an Lëtzebuerger Finanzplaz sinn am Laf vun dëser Entwécklung wichteg Zentrumen fir Captiv-Assurancen ginn.