En Ankernol ass en Nol, deen um Still Kreep huet, déi et méi schwéier maachen, den Nol nees erauszezéien, en huet also duerch déi Zacken e besseren Halt.

Ankerneel an e Binderblech

Ankerneel ginn dacks gebraucht, fir Wénkelstécker un Holzkonsruktiounen ze neelen.