Aalt Testament

D'aalt Testament (aus dem lat. testamentum, haiansdo och 1. Testament) bezeechent déi Texter aus der Bibel, déi vum Juddentum iwwerholl gi sinn. D'Ursprongssprooch ass gréisstendeels hebräesch, deelweis awer och araméiesch.

InhaltÄnneren

PentateuchÄnneren

D'Pentatech besteet aus de sougenannte 5 Bicher vum Moses: Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri an Deuteronomium.

GeschichtsbicherÄnneren

D'Geschichtsbicher enthalen d'Bicher Josua, Richter, Rut,1. Samuel, 2. Samuel, 1. Kineker, 2. Kineker,1. Chronik, 2. Chronik, Esra, Nehemia, Tobit, Judit, Estere, 1. Makkabäer an 2. Makkabäer.

LéierbicherÄnneren

D'Léierbicher enthalen d'Bicher vun de Psalmen,d'Buch vum Ijob, d'Buch vun de Spréchwierder, d'Buch Kohelet, d'Hoheslied, d'Weisheet vum Salomo, souwéi d'Ecclesiasticus.

ProphetenÄnneren

Zu hinne gehéieren d'Klolidder, souwéi d'Bicher vum Jesaja, Jeremia, Baruch, Ezechiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Sacharja an dem Maleachi.