.aw ass den Nationalen Top-Level-Domän vun der Insel Aruba.