.af ass den Nationalen Top-Level-Domän vun Afghanistan.

E gëtt vun AFGNIC verwalt, e Service vun den UNDP an der Afghanescher Regierung.